Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych. Polityka obowiązuje w stosunku do witryny internetowe www.hma.com.pl. Zarząd firmy HMArchery Anniuk Spółka Jawna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. W związku z powyższym wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie. Zarząd firmy zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryny internetowej oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie (ogólnie przetwarzanie) swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

Niniejszym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych (w skrócie ADO) jest HMArchery Anniuk Spółka Jawna z siedzibą w Świebodzicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze pod numerem KRS 0000794187, NIP 884 279 82 09 , REGON 383904147
Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez HMArchery Anniuk sp. j. i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.
Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem firmie HMArchery Anniuk sp. j. realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat określonego produktu). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej (np. współpracownika),HMArchery Anniuk sp. j. . uważa, że Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.
Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez HMArchery Anniuk sp. j. tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu bądź innym, ale wyraźnie wskazanym celu. Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. HMArchery Anniuk Sp. j. może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.
Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych innym podmiotom chyba, że w granicach i na podstawie prawa odpowiednich organów.
Dane będą przetwarzane przez HMArchery Anniuk sp. j. oraz inne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej.
W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane w sytuacjach:

  • działania na wniosek Użytkownika
  • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego
  • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości
  • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją podmiotu

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego stronę www.hma.com.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in. data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryny internetowej.

W HMArchery Anniuk sp. j. prowadzone są następujące zbiory danych osobowych: klienci, pracownicy, aplikacje CV, korespondencja, monitoring
Zarząd firmy HMArchery Anniuk Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w całości lub w części i opublikowania jej na stronie internetowej.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HMArchery Anniuk Spółka Jawna